خوداشتغالی کشاورزان و دامپروران

 برنامه مهاجرت به کانادا از طریق کشاورزان برای کشاورزان ماهری در نظرگرفته شده است که  مدیریت ایشان در صنعت کشاورزی یا دامپروری قابل اثبات باشد. بخش مهم برای این برنامه اثبات این است که مدیر اثبات کند که مزرعه با مدیریت ایشان دارای درآمد شده است و در آمد اصلی ایشان از این راه میباشد..

شرایط دولت کانادا برای مهاجرت برای کشاورزان شرط مالی حداقل 300 هزار دلار کانادا میباشد که برای سرمایه گذاری در صنعت کشاورزی یا دامپروری ضروری است.

حساب کاربری

با حساب کاربری وارد شود

آماده اقدام هستید؟

کافیست با یکی از کارشناسان و مشاوران ما تماس بگیرید

کلیک کنید

ارتباط با ما

10255 Yonge St, Unit 207

RichmondHill, Ontario

L4C 3B2, Canada

 001.905.370.0160

تهران - سید خندان - خ خیرمندی -پلاک 33 واحد 5 

 2287.8271

تلفن مستقیم به کانادا  
 8280.2168  از تهران
021.8280.2168   از موبایل
   
   
arshaweb.com